1. Kobiler için Büyük kolaylık Go3 E-İhracat Modülü
LOGO GO3
LOGO GO3

Go3 E-İhracat Modülü sayesinde artık İhracat E-Fatura’larını GO3’de hazırlayabilirsiniz !!!20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümüne istinaden, ihracat yapan mükelleflerin kağıt fatura yerine E-Fatura düzenleyerek Gümrüğe gönderimi zorunluluğu getirilmiştir.Bu doğrultuda 2.42 versiyonu ile birlikte GO3 programına eklenen E-İhracat İşlemleri Modülü, kullanıcılara E-Fatura düzenleyerek Gümrüğe gönderimini sağlamaktadır.

Siz de bizimle iletişime geçerek bu kolaylığı edinebilirsiniz.

İhracat e-Fatura Mükelleflerinin e-Fatura Oluşturma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararı ile ihracat yapan e-Fatura mükelleflerinin ihracat e-Fatura oluşturma zorunluluğu 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili yayınlanan tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili ürün dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.